Poligrafia

 • Wydawnictwa Naukowo Techniczne WNT
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo SPSS Polska
 • Wydawnictwo Idea
 • Wydawnictwo Videograf
 • Wydawnictwo Literackie
 • Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH
  1. Tadeusz Ratajczak i in., Ilościowa analiza mikroskopowa skał, SU 1534, ISSN 0239-6114
  2. Tadeusz Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, SU 1514, ISSN 0239-6114
  3. Jerzy Chodacki i in., Komputerowo wspomagane projektowanie wciągarki suwnicy, SU 1553, ISSN 0239-6114
  4. Jan Jewulski, Zbiór zadań z eksploatacji złóż ropy naftowej, SU 1626, ISSN 0239-6114
  5. Marian Malec, Elementarny wstęp do teorii relacji — cz. I, KU 0031, ISBN 83-88408-86-0
  6. Marian Malec, Elementarny wstęp do teorii relacji — cz. II,
  7. Marian Malec, Elementarny wstęp do współczesnej analizy matematycznej,
  8. Marian Malec, Przestrzenie metryczne, SU 1599, ISSN 0239-6114
  9. Marian Malec, Szeregi w przestrzeniach unormowanych, KU 0031, ISBN 83-88408-86-0
  10. Marian Malec, Przestrzenie metryczne — zbiór zadań z rozwiązaniami, SU 1627, ISSN 0239-6114
  11. Marian Malec, Elementy teorii szeregów w  przestrzeniach unormowanych,
  12. Andrzej Gołaś, Podstawy sterowania dźwiękiem w pomieszczeniach, KU 0008, ISBN 83-88408-70-4
  13. Krzysztof Zieliński, Ćwiczenia do laboratorium sieci komputerowych, SU 1581, ISSN 0239-6114
  14. Krzysztof Zieliński, Ćwiczenia do laboratorium technik multimedialnych, SU 1580, ISSN 0239-6114
  15. Kazimierz Korbel, Układy elektroniki Front-End,
  16. Henryk Górecki, Zastosowanie całek konturowych do optymalizacji systemów dynamicznych, ISBN 83-911656-4-7
  17. Radosław Klimek, Wprowadzenie do logiki temporalnej, SU 1579, ISSN 0239-6114
  18. Mariusz Ziółko, Modelowanie zjawisk falowych,
  19. Stanisław Białas, Matematyka dla studiów inżynierskich; cz. I: Algebra i geometria,
  20. Stanisław Białas, Odporna stabilność wielomianów i macierzy, KU 0054, ISBN 83-88408-18-6
  21. Janina Niedoba, Wiesław Niedoba, Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, SU 1578, ISSN 0239-6114
  22. Wiesław Niedoba, Miara i całka. Rachunek prawdopodobieństwa, ISSN 0239-6114
  23. Kazimierz Liszka i in., Ćwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej,
  24. Marek Ogiela, Podstawy kryptografii, ISBN 83-88408-31-3
  25. Bogusław Bożek, Ćwiczenia z programowania — metody numeryczne, SU 1635, ISSN 0239-6114
  26. Ryszard Mosurski, „Mathematica”, SU 1637, ISSN 0239-6114
  27. Bogusław Bożek, Czesław Mączka, Programowanie C++, SU 1436, ISSN 0239-6114
  28. Adam Kowalewski, Optimal Control of Infinite Dimensional...,
  29. Lidia Burzyńska, Metody hydrometalurgiczne otrzymywania kompozytów, SU 1644, ISSN 0239-6114
  30. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 19
  31. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 18
  32. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 20
  33. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 21
  34. Władysław Kozik, Elektrometria analityczna — nowa koncepcja odwiertowych badań elektrometrycznych, monografia
  35. Krzysztof Cetnarowicz, Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowych, monografia
  36. Kazimierz Trybalski, Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych [...], monografia
  37. Stanisław Gruszczyński, (Monografia), monografia
  38. Ligeza Paweł, Układy termoanemometryczne — struktura, modelowanie, przyrządy [...], monografia
  39. Wojciech Kucewicz, Krzemowe detektory paskowe i ich zastosowania [...], ISSN 0867-6631 monografia
  40. Piotr Krzyworzeka, Synchroniczne wspomaganie odwzorowań diagnostycznych, ISSN 0867-6631 monografia
  41. Computer Science, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 5; (2003) ISSN 1508-2806, ISBN 83-89388-86-3
  42. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 23, ISSN 1232-9274
  43. Jolanta Golenia, Rafał Kalinowski, Monika Pilśniak, Egzamin wstępny z matematyki na Akademię Górniczo-Hutniczą w roku 2003, ISBN 83-89388-96-0
  44. Jerzy Sawicki, Krzysztof Piątek, Wstęp do teorii sterowania cyfrowego, ISSN 0239-6114
  45. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 24/1–2 ISSN 1232-9274
  46. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 25/1–2, ISSN 1232-9274
  47. Opuscula Mathematica, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 26/1–2, ISSN 1232-9274
  48. Antoni Ligęza, Logical Foundations for Rule-Based Systems, ISSN 1640-8969, ISBN 83-89388-37-5 monografia
  49. Wiesław Nowak, Identification of Overvoltage Risks of High Voltage Electrical Power Systems owing to Lightning Discharges, ISSN 0867-6631 monografia
  50. Computer Science, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 6; (2004) ISSN 1508-2806
  51. Computer Science, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 7 (2005); ISSN 1508-2806
  52. Computer Science, Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej nr. 8 (2006); ISSN 1508-2806
  53. Stanisław Białas, Adam Ćmiel, Andrzej Fitzke, Matematyka dla studiów inżynierskich, cz. I: Algebra i geometria, ISSN 0239-6114
  54. Wojciech Mitkowski, Równania macierzowe i ich zastosowania, ISBN 978-83-7464-119-7
  55. Antoni Cieśla, Elektrotechnika. Elektryczność i magnetyzm w przykładach i zadaniach, ISBN 83-7464-064-2
  56. Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik, Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych, ISBN 83-7464-008-1

  strony internetowe wydawnictwa: www.wydawnictwo.agh.edu.pl

 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA
 • Wydawnictwo Ossolineum
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Internet