Nasza oferta obejmuje:

 • kompleksową obsługę poligraficzno-wydawniczą
  • układ typograficzny
  • opracowanie edytorskie, redakcja techniczna, korekta
  • opracowanie i wykonanie grafiki
  • skład tekstów (także obcojęzycznych, naukowych i technicznych)
  • skład matematyki
  • skład tabel
  • montaż grafiki i tekstów
  • druk
 • tworzenie specjalistycznego oprogramowania (tekstowe bazy danych, aplikacje do ich obróbki i realizacji produktu ostatecznego w postaci katalogów, słowników, encyklopedii)
 • tworzenie witryn internetowych (głównie: aplikacje oparte na bazach danych)
 • publikacje multimedialne (oparte na formatach PDF, HTML, XML)
 • opracowanie dokumentacji (w wersji „tradycyjnej”, drukowanej lub w wersji elektronicznej)
 • tworzenie dokumentów, oprogramowania przetwarzania danych, specjalistycznych form prezentacji – w oparciu o technologię XML/XSLT
 • konwersja dokumentów pomiędzy różnymi formatami zapisu, w tym — konwersja z archaicznych, nieużywanych współcześnie formatów elektronicznego zapisu dokumentów
 • usługi OCR (automatyczne rozpoznawanie tekstu), digitalizacja

Na naszych stronach nie znajdą Państwo cennika usług, gdyż wszystkie ceny ustalane są indywidualnie, dla konkretnej, odpowiednio sprecyzowanej oferty.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres lub na adres pocztowy:

preTeXt – wydawnictwo, internet, multimedia
ul. Parkowa 7, 32-080 Zabierzów

Telefon kontaktowy: 0501.494.601