Firma preTeXt została założona w 1995 roku. Zajmuje się składem tekstów, grafiką, typografią i dziedzinami pokrewnymi (serwisy internetowe, prezentacje multimedialne) oraz świadczeniem usług w zakresie informatyki, przetwarzania danych, itp.

Głównym zakresem naszej działalności jest komputerowy skład tekstu — książek i periodyków — poczynając od opracowań naukowych i technicznych, podręczników szkolnych i akademickich, po wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, literaturę piękną, itp.

Podstawowym narzędziem pracy jakie wykorzystujemy w naszych realizacjach jest system TeX/METAFONT/METAPOST (dostępny bezpłatnie, freeware) autorstwa Donalda Ervina Knutha, profesora Uniwersytetu Stanforda.

Oprogramowanie, z którego korzystamy, dostępne jest na stronie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX GUST, lub w archiwach internetowych, np. CTAN.